Spring til indhold

Hvad er Undløse Skole-Behandlingshjem?

Undløse Skole-Behandlingshjem er et behandlingssted for børn og unge, der er blevet "forstyrret" i deres normale udvikling.

Hvad er Undløse Skole-Behandlingshjem?

Undløse Skole-Behandlingshjem er et behandlingssted for børn og unge, der er blevet "forstyrret" i deres normale udvikling, så de har vanskeligheder enten følelsesmæssigt, socialt, kognitivt (intellektuelt) og/eller motorisk. Hovedparten af de børn og unge, der er hos os, kommer fra Holbæk Kommune, men vi modtager børn fra hele landet.

Vi ligger i landsbyen Undløse uden for Holbæk. Vi har plads til at have 20 børn og unge boende - 16 på vores døgnafdeling, 3 på vores efterværn Asgaard og 1 akut. Herudover har vi 16 børn og unge i dagbehandling, og vores skole har plads til 28 elever.

Alle er mellem 6 og 18 år – og der er mulighed for, at jeres unge kan få efterværn til og med det 23. år hos os.

Undervisning og behandling hænger sammen

På Undløse Skole-Behandlingshjem hænger undervisningen, behandlingen og den socialpædagogiske støtte sammen i hverdagen. Det betyder, at vi har indrettet vores skole, så den kan rumme alle elever, og så vi tager højde for den enkelte elevs udfordringer motorisk, socialt og intellektuelt. Det betyder, at lærere og pædagoger arbejder sammen, og at skoledagen både indeholder klasseundervisning i små grupper, praktisk opgaveløsning i værkstedet eller naturen omkring skolen. Undervejs i dagen er der samtaler med vores psykolog, måske motorisk træning, rideterapi eller anden form for træning af vores fast tilknyttede fysioterapeut.

Vi støtter det enkelte barn eller ung, der bor hos os, så det kommer ud af huset, både til en fritidsaktivitet i lokalområdet og på besøg hos venner.

I vores behandling tager vi udgangspunkt i viden om hjernens udvikling og dens betydning for børns og unges evner til at sanse, føle og tænke.

I kan læse mere om vores behandling her

Lidt mere om skolen

Vores interne skole har plads til 28 elever. Vi tager i undervisningen udgangspunkt i den elevplan, de enkelte elev kommer med, og den suppleres med de mål, vi sammen med jer, kommunen og jeres barn opstiller hen ad vejen.

Nogle af vores elever kommer undervejs på den lokale folkeskole i nogle timer om ugen eller i længere forløb. Vi bestræber os på, at give vores elever mulighed for at tage en 9. klasses eksamen.

I særlige tilfælde kan vi tilbyde ordningen 'integreret efterskole'. Det betyder at eleven stadig er tilknyttet skolehjemmet samtidig med at eleven går og bor på efterskolen. Samarbejds - og betalingskontrakt udarbejdes individuelt og alt efter elevens behov for støtte.

Andre unge kommer på produktionsskole eller STU - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse og i arbejdspraktikker.

Lidt mere om os

Vores bygninger stammer helt tilbage fra 1873, hvor de blev bygget som højskole. Som institution for drenge og piger har vi 100-års jubilæum i 2018. Vi har gode klasselokaler med moderne faciliteter, gymnastiksal, værksteder og aktivitetshus. Uden for ligger fodboldbanen, motocrossbanen og trampolinen, og der er skov og anden natur nær ved. Der er busforbindelser til Holbæk og andre større byer lige uden for døren.

Vi er 33 ansatte: heraf en leder, en ekstern skoleleder, en afdelingsleder, 17 pædagoger, 6 lærere, en psykolog samt kontorpersonale og praktisk hjælp. Vi har en fysioterapeut med speciale i børn tilknyttet, ligesom vi trækker på en række børneeksperter: psykolog og specialist i børne- og ungdomspsykologi Peter Storgaard og familiekonsulent og psykoterapeut Pia Rønne.Feedback

Sidst opdateret

05.01.2022

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen