Spring til indhold

Tilbud

På Undløse Skole-Behandlingshjem tilbyder vi dagbehandling, døgnbehandling samt efterværn.

Dagtilbud

Dagafdelingen arbejder med barnets hele udviklingsproces i samarbejde med forældrene i en struktureret og forudsigelig hverdag, der danner en kontinuerlig ramme om indsatsen i forhold til det enkelte barn

Døgntilbud

Undløse Skole-Behandlingshjem har 16 døgnpladser til børn og unge mellem 6 og 18 år, herunder plads til to akutindskrivninger.

Skolen

Skolen på Undløse Skole-Behandlingshjem er integreret med døgn- og dagbehandlingen, og målgruppen er derfor den samme som for resten af tilbuddet.

Efterværn

Efterværn: - Efterværn i form af støtte-kontaktpersonordning til unge, der er udskrevet fra Undløse. - Efterværn i form af efterskoleophold, hvor Undløse støtter og fører tilsyn med eleven og efter behov yder råd og vejledning til efterskolen.


Feedback

Sidst opdateret

05.08.2020

Ansvarlig redaktør

Erik Holm Thomsen