For studerende

Undløse Skole-Behandlingshjem tager pædagogstuderende fra UCS i praktik.

Ved henvendelse fra seminariet får den studerende tildelt en fast vejleder og afdeling. Herefter er den studerende ansvarlig for den første kontakt til os, hvor vi aftaler dato for det første besøg. Her vil den studerende bl.a. blive vist rundt og får en snak med vejlederen om de gensidige forventninger til praktikken på stedet.

På Undløse Skole-Behandlingshjem arbejder vi med "føl" ordning, dvs. at den studerende i størst muligt omfang "følges" med en kollega fra det faste personale under praktikken. Når den studerende begynder sin praktik på Undløse, lægger vi vægt på at klarlægge den studerendes forventninger til praktikforløbet. Vi prøver i samarbejde med den studerende at indkredse og fokuserer på de personlige og særligt på de faglige mål, meget tidligt i praktik forløbet, for der igennem at sikre så stort et udbytte af praktikken som muligt.

Praktikvejleder
Socialpædagog Aino Korsholm Poulsen
Tirsdag og torsdag ml. kl. 15-17
Tlf.: 72 36 34 23
Tlf.: 72 36 47 22

Praktikvejleder
Socialpædagog Gitte Egenhardt
Tlf.: 72 36 47 23

Læs praktikbeskrivelse her

Rediger Flyt Fjern