Spring til indhold

Metoder

De metoder, vi bruger, ligger i forlængelse af vores faglige tilgang og vi arbejder med dem både i undervisningen og i særlige behandlingsaktiviteter for døgn- og dagbørnene.

Metoder

De metoder, vi bruger, ligger i forlængelse af vores faglige tilgang og vi arbejder med dem både i undervisningen og i særlige behandlingsaktiviteter for døgn- og dagbørnene.

KRAP

Læs mere om KRAP

Theraplay

Læs mere om Theraplay og vores brug af metoden

Man kan have meget glæde af at se denne video fra USA, også selvom man ikke forstår så meget engelsk – det er børnenes og de voksnes ansigter, øjne, stemmer, kroppe og mimik, vi skal lægge mærke til

KAT-Kassen

Læs mere om KAT-Kassen

.... Og så lidt ekstra fra den neuroaffektive værktøjskasse

Sansemotoriske og motoriske øvelser
Når et barn indskrives på Undløse, besluttes ud fra sagsakter og observationer, om det skal screenes motorisk og sansemotorisk.

Vores tilknyttede fysioterapeut står for screeningen, der består af tests og observationer af fin- og grovmotorik, sansemotorik (balancesans, følesans, muskler og led). Fysioterapeutens samlede vurdering og forslag til lege, øvelser og træning drøftes med kontaktpædagog, lærer og psykolog på et behandlingsmøde og implementeres herefter i undervisningen og/eller i fritiden.

Læs mere om sanse-motoriske øvelser 

 Feedback

Sidst opdateret

05.08.2020

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen