Spring til indhold

Sanse-motoriske øvelser

Rigtigt mange af de børn og unge, der indskrives på Undløse, har motoriske og sansemotoriske udfordringer.

Hvorfor sansemotoriske og motoriske øvelser

Rigtigt mange af de børn og unge, der indskrives på Undløse, har motoriske og sansemotoriske udfordringer.

Nogle børn her ikke blevet stimuleret tilstrækkeligt i de første leveår. Måske har de kun ligget på ryggen, og er ikke blevet rullet og svinget. Eller de har ikke gennem lege fået trænet deres motorik. Nogle børn har på grund af stress-påvirkninger meget uro i kroppen, og kan ikke sidde stille. Nogle børn har svært ved at integrere højre og venstre kropsdel, hvilket giver dem vanskeligheder fx ved boldspil.

Ikke overraskende har børn og unge med (sanse-)motoriske vanskeligheder mange udfordringer både i undervisning og i socialt samvær. Måske har de svært ved at holde på en blyant, måske har de svært ved at koncentrere sig i et klasselokale, måske har de mange nederlag bag sig på fodboldbanen.

Når et barn eller en ung indskrives på Undløse, besluttes ud fra sagsakter og observationer, om der er behov for en screening hos vores tilknyttede fysioterapeut. Screeningen består af motoriktests – både grov og fin – for at se barnets motoriske niveau i forhold til dets alder. Der vil være observationer i klassen og ved spisning, også af barnets sansemotoriske niveau, fx balancesans, følesans, muskler og led.

Fysioterapeuten laver en samlet fysioterapeutisk vurdering, som overleveres til barnets kontaktpædagog, lærer og psykolog på et møde. Fysioterapeutens forslag til lege, øvelser og træning og hvordan disse integreres i dagligdagen drøftes.

Eksempel: En dreng, der har nedsat balance og vanskeligheder med at bruge og integrere højre og venstre kropsdel, hvilket gør det svært for ham at være med til at spille fodbold med de andre. Det har vist sig, at drengen er glad for at spille bordtennis, så et forslag er at træne bordtennis to gange ugentligt i et trygt miljø med sin primærpædagog.

Eksempel: En pige, der har svært ved at holde på blyanten og svært ved at holde sig inden for en cirkel på et stykke papir. At skrive bogstaver er simpelthen for svær en opgave. Vi drøfter med læreren, at han skal lave øvelser med hende, hvor hun øver sig i priktegninger.

Eksempel: Et barn er hyperaktivt og har svært ved at sidde stille. Det skal sidde på en kuglepude, der bevæger sig. Eller have en "tangle" i hånden, så det får den motoriske uro ned i fingrene i stedet for. Måske skal der indlægges flere pauser – eller barnet skal skærmes lidt i lokalet, så andres uro ikke forplanter sig..

Behandlingen er individuel og kan ligge på alle tidspunkter af dagen, enten i undervisningen, i "båndet" eller i fritiden.Feedback

Sidst opdateret

05.08.2020

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen