Spring til indhold

Vores historie

I 1918 åbnede Undløse Drengehjem i bygningerne som en selvejende institution med plads til 25 elever, herunder søskende. Det var Danmarks første såkaldte "sinkehjem", altså et hjem for "svagt begavede og udviklingshæmmede drenge." Hjemmet blev fra starten ledet af forstanderparret Jeppe og Elisabeth Hansen.

Undløse Skole-Behandlingshjem

I 1873 blev Grønbeck's Højskole bygget i Undløse

I 1917 købte staten ejendommen, der blev renoveret og ombygget.

I 1918 åbnede Undløse Drengehjem i bygningerne som en selvejende institution med plads til 25 elever, herunder søskende. Det var Danmarks første såkaldte "sinkehjem", altså et hjem for "svagt begavede og udviklingshæmmede drenge." Hjemmet blev fra starten ledet af forstanderparret Jeppe og Elisabeth Hansen.

Fra 1919 til 1940'erne blev hjemmet udvidet med skolestue, sløjdstue, vaskerum, lade, heste, svine- og kostald, gymnastiksal og en lejlighed til en skolelærer. Elevtallet steg gradvist til 53.

1950 gik Jeppe Hansen af som forstander og blev afløst af Svend Jensen, der også var skolelærer

I 1961 bygge man en ny skolefløj, nednormerede til 30 elever og gav institutionen det nye navn, Skolehjemmet Undløse.

1973 blev Kurt Hansen leder.

1976/1977 blev skolelærer Erik Stephansen leder.

1978 (med tilbagevirkende kraft til 1976, hvor bistandsloven trådte i kraft) overgik Undløse til Vestsjællands Amt og fik en kraftig opnormering.

1979 Undløse drog for første gang på skitur til Norge.

I 1984 overgik den ene af de tre boafdelinger til en afdeling med dagelever. I alt var der nu 24 børn og unge.

1990/-91 startede Undløse et "integreret efterskoleforløb", hvor en elev, der var færdig på Undløse, kom på efterskole med tilsyn og lærersupervision fra Undløse.

1992 Daværende statsminister Anker Jørgensen besøgte Undløse og holdt foredraget "Fra vejsenhusbarn til statsminister".

I 1999 lagde amtet en række institutioner sammen under navnet Nordvestsjællands Børne- og ungecenter: Undløse, Isefjord (der nu er lukket), Minibo, Familiehuset og Ungeteam.

2004 Skolehjemmet Undløse fik navnet Skole-behandlingshjemmet Undløse

2006-7 I forbindelse med kommunalreformen blev Nordvestsjællands Børne - og Ungecenter til Børnespecialcenter 1 og Undløse Skole-Behandlingshjem blev en kommunal institution, med Holbæk Kommune som driftsherre

2011 Connie Klinkby Hansen afløste Erik Stephansen som leder.

2017 Skolehjemmet får navnet Undløse Skole-Behandlingshjem

2018 Undløse Skole-Behandlingshjem fejrer 100 års fødselsdag med godt 250 gæster. Tidligere elever, familier, ansatte og andre med interesse for skolehjemmet, var med til at fejre den store dag under blå himmel. Her var mange gode aktiviteter og fortællinger fra de sidste 100 år, taler og udstillinger - og alt godt til ganen.

2019 Undløse Skole - Behandlingshjem fik et nyt tilbud: Efterværnet Asgaard, for unge i alderen 18-23 år 

2021 Bjørn Toft Bech blev ny leder Feedback

Sidst opdateret

08.06.2022

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen