Spring til indhold

Dagtilbud

Dagafdelingen arbejder med barnets hele udviklingsproces i samarbejde med forældrene i en struktureret og forudsigelig hverdag, der danner en kontinuerlig ramme om indsatsen i forhold til det enkelte barn

Dagtilbud


8 dagpladser

Undløse Skole-Behandlingshjem har 8 dagpladser til børn og unge inden for de samme målgrupper som døgnafdelingen.

Dagtilbuddet har åbent hele året. Dog følger skole- og dagbehandlingen Holbæk kommunes lukkedage. 

Se skolehjemmets lukkedage her

Målet med dagbehandlingen er:

  •  At børnene opnår de kompetencer, der skal til, for at de kan klare sig i  det almene miljø.
  •  At børnene opnår kompetencer til at være i læring i vores skole.
  •  At børnene får hjælp og støtte til at være i skolens sammenhæng.
  •  At børnene får hjælp og støtte til at klare daglige udfordringer i deres  sociale samspil.
  •  At børnene opnår den rettidige og rigtige behandling for at trives og  udvikle sig.

Børnene modtager samme skole- og behandlingstilbud som de øvrige børn i forlængelse af deres individuelle handlestrategi.

Der er knyttet tre dagpædagoger og en fleks-pædagog til at støtte både dag- og døgnbørnene i undervisningen.

Hverdagen

For dageleverne starter dagen mellem kl. 7.45 og 8.30, hvor de ankommer i bus eller taxa. Der er fælles morgensamling, hvor alle børn og unge, lærere og dagpædagoger deltager. Herefter starter undervisningen, se skolen. Den individuelle undervisningsstøtte og behandlingen er integreret i skoledagen for dageleverne.

Ansatte og elever spiser frokost sammen kl. 12.00.

Der er eftermiddagssamling fra 15.00 - 16.00.

Læs om dagligdagen på vores døgnafdelingFeedback

Sidst opdateret

24.02.2022

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen