Spring til indhold

Døgntilbud

Undløse Skole-Behandlingshjem har 16 døgnpladser til børn og unge mellem 6 og 18 år, herunder plads til to akutindskrivninger.

Døgntilbud

16 døgnpladser

Undløse Skole-Behandlingshjemhar 16 døgnpladser til børn og unge mellem 6 og 18 år, herunder plads til to akutindskrivninger. Døgnafdelingen er opdelt i to bo-grupper. Vi har mulighed for efterværn. Vi modtager børn og unge både fra Holbæk og fra andre kommuner. Vi har åbent hele året.

Undløse ligger i en landsby uden for Holbæk. Oprindeligt har der været højskole i bygningerne, der løbende er blevet ud- og ombygget, så de i dag er en hyggelig og hjemlig ramme om alle vores aktiviteter. Vi har 10 tdr. naturgrund med alt fra frugttræer, små elevhaver og bålpladser til fodboldbane og motocrossbane.

Egen skole

Vi har vores egen skole, hvor dagelever og de af børnene, der ikke går på lokale folkeskoler eller andet, får skole- og værkstedsundervisning efter individuelle læreplaner. Der er seks lærere og tre pædagoger tilknyttet skolen. Vi har 6 klasseværelser, gymnastiksal, et specialundervisningslokale, værksted, bibliotek, billedkunstlokale og edb-rum, lige som vi inddrager både vores aktivitetshus og naturen omkring os i undervisningen. Dagen er tilrettelagt i et samarbejde mellem vores lærere, pædagoger, psykolog og fysioterapeut, så den understøtter den enkeltes skole- støtte- og behandlingsbehov.

Læs også om vores dagtilbud her


Neuroaffektiv udviklingspsykologi m.m.

Både undervisningen, den socialpædagogiske støtte og behandlingen tager udgangspunkt i den nyeste viden fra den neuroaffektive udviklingspsykologi og i, hvordan man kan hele børn og unge, der er blevet "forstyrret" i deres sociale, adfærdsmæssige, følelsesmæssige og kognitive udvikling. Med udgangspunkt i kommunens handlestrategi lægger vores psykolog, pædagoger og lærere (samt ofte fysioterapeut) på baggrund af sagsakter, observationer og ved behov screeninger en individuel behandlingsplan. Lærere og pædagoger bygger deres tilgang til børnene på KRAP og vi bruger sansemotorisk træning, Theraplay og KAT Kassen.


Vores kost er en del af behandlingsarbejdet. Maden er økologisk, den arrangeres lækkert og farverigt, og vi har en minimum-sukker-politik, primært af hensyn til børn med ADHD.

Hverdagen

Børnene og de unge går i et integreret skole- og behandlingsforløb fra 8.30 til 15.00. I forlængelse af deres individuelle handlestrategi suppleres skoleundervisningen med ergo- og fysioterapi, Theraplay og individuelle terapisamtaler med psykologen.

Børn og voksne spiser frokost sammen kl. 12.

Alle børn mødes fra 15 til 16 til fælles hygge og eftermiddags-"snacks" med pædagogerne.

Nogle børn og unge deltager helt eller delvist i undervisningen på Skovvejens Skole eller er i andre skoleforløb, og nogle unge har lære- eller praktikpladser udenfor Undløse.

Forældre inddrages

Barnets handlestrategi er udarbejdet i samarbejde med både forældre og barn. Forældre inddrages løbende i deres barns liv hos os, både ved regelmæssig telefonisk kontakt og ved møder om væsentlige ting af betydning for dets trivsel. Forældre inddrages herudover både i statusmøder, netværksmøder, skole-hjem-samtaler m.m. Vi holder julefest, sportsstævner og sommerfest, hvor forældre er meget velkomne, ligesom besøg (efter aftale) altid er velkomne.

Familiehuset i Holbæk

Vi samarbejder tæt med Familiehuset i Holbæk, så hele familien, plejefamilien og indimellem aflastningsfamilien efter behov kan inddrages i behandlingen.

Ferier og aktiviteter

Vi deltager i et årligt, to-dags atletikstævne, i fodbold- og bordtennisturneringer og går til fodboldkampe (både Brøndby og FCK!)
Mange af børnene deltager i det lokale idrætsliv, ungdomsskole og klub.

Vi bestræber os på, at alle børn i dagligdagen går til mindst én fast aktivitet ud af huset, og at de alle har mindst én ven, som ikke bor på Undløse.

Vi er gode til at holde ferier sammen. Vi tager på sommerkoloni og skiture hvert år.

Udskrivning

Når et barn eller ung udskrives fra Undløse, er der mulighed for efterværn i form af støtte-kontaktpersonordning eller efterskoleophold, hvor Undløse kan stå for støtte.Feedback

Sidst opdateret

24.02.2022

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen