Spring til indhold

Efterværnet Asgård

Efterværnet Asgård sikrer, at vejen fra ung til voksen foregår så glidende som muligt, i et trygt og omsorgsfuldt miljø.

Efterværnet Asgård

Vi tilbyder efterværn jr. Serviceloven paragraf. 76. Stk. 3. nr. 1. Efterværnet tilbydes først og fremmeste til Undløse Skole-Behandlingshjems egne døgnelever som er blevet 18 år.

For at kunne være bosat på Asgård er det et krav, at hver ung er under uddannelse eller i beskæftigelse. Der vil være en egenbetaling i forbindelse med at være ung på Asgård. Den betalende kommune udregner individuelle takster som balancerer med de unges indkomster.

På Asgård har hver ung deres eget værelse, som de selv indretter ved indflytningen. Køkken, bad og opholdsstue er fælles.

Fællesskabet er et at vores nøgleord

På Asgård vægtes fællesskabet og evnen til at deltage i det sociale fællesskab højt. At kunne agere i et forpligtende fællesskab er en nødvendig kompetence for at mestre voksenlivet.

Derudover støttes de unge i praktiske gøremål såsom rengøring, kost, hygiejne, budgetlægning, koordinering af aftaler, lægebesøg og lign. Der afholdes udviklingssamtaler hver 3. måned, med henblik på hele tiden at have fokus på den unges trivsel og udviklingsniveau. Derudover får den unge medbestemmelse i forhold til indhold i statusudtalelser.

Der arrangeres fællesspisning en gang om ugen med personalet, hvor der også afholdes det ugentlige husmøde og handels ind til hele ugen. Som en del af strukturen er der mødepligt for de unge til både husmøde, fællesspisning og fælles aktiviteter.

Asgård sikrer at vejen fra ung til voksen foregår så glidende som muligt, i et trygt og omsorgsfuldt miljø.Feedback

Sidst opdateret

24.02.2022

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen