Spring til indhold

Målgrupper og ydelser

Vi modtager børn og unge mellem 6 og 18 år fra hele landet. Vi tilbyder døgn og dagbehandling samt efterværnet Asgård. Vi underviser efter folkeskolelovens §20.2 specialundervisning.

Målgrupper

Vi modtager børn og unge mellem 6 og 18 år fra hele landet (skole-dagbehandling fra 6 - 16 år).

Vi modtager børn og unge, der på mange måder har haft svære opvækstbetingelser på grund af omsorgssvigt, der betyder, at de har brug for et integreret skole- behandlingsforløb. Børn og unge, der er forstyrret i deres følelsesmæssige, motoriske, intellektuelle og sociale personlighedsudvikling af forskellige årsager. De kan have en tidlig tilknytningsforstyrrelse på grund af, at forældrene har psykiske lidelser, psykiatriske diagnoser eller misbrug, de kan have været udsat for seksuelle krænkelser eller andre overgreb, eller de kan på andre måder have haft svære opvækstbetingelser, fx på grund af ADHD eller Tourette. Mange har flere af disse udfordringer samtidig.

Mange af børnene og de unge har det svært med tilliden til voksne. Nogle reagerer udad, andre indad. Nogle har svært ved at indgå i sociale sammenhænge. Nogle har svært ved at aflæse og forstå deres egne og andres hensigter, og de har en mangelfuld indlevelse i sig selv og andre. De har indlæringsproblemer og har ikke kunnet rummes i deres hidtidige skoleforløb.

Fælles for dem er, at de kan hjælpes med den tilgang, vi benytter på Undløse Skole-Behandlingshjem. 

Kontakt os, hvis I er i tvivl om, hvorvidt et barn eller en ung er omfattet af vores målgruppe.

 

Ydelser

Vi har 17 døgnpladser heraf 1 akutplads, 12 dagpladser og egen intern skole med plads til 24 elever. Fra 1. januar 2021 har vi 16 dagpladser og 28 pladser i vores interne skole.

Der skelnes prismæssigt mellem disse ydelser:

Døgntilbud jf. §66 

- Døgnanbringelse med integreret skoletilbud og behandling. Vi har mulighed for akutindskrivninger.
- Døgnanbringelse med behandling og undervisning i folkeskolen, på produktionsskole eller på
- Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Dagtilbud jf. §32 

- Dagtilbud med integreret skoletilbud og behandling

Efterværn jf. § 76

- Vi tilbyder efterværn jr. Serviceloven paragraf. 76. Stk. 3. nr. 1.
- Efterværnet tilbydes først og fremmeste til Undløse Skole-Behandlingshjems egne døgnelever som er blevet 18 år. Feedback

Sidst opdateret

24.02.2022

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen